Duurzame stedenbouw

Duurzame verstedelijking

Duurzame stedenbouw gaat over de stad en de stedelijke en landschappelijk structuur. Vaak wordt gebruik gemaakt van de lagenbenadering. Een plek is opgebouwd uit de:

  1. ondergrond (bodem, watersysteem, historie);
  2. netwerken (ligging, bereikbaarheid);
  3. occupatie (gebruik).

Samen vormen de lagen de identiteit van de plek. Alle lagen hebben hun eigen draagkracht. Een ingreep in de ene laag mag de kwaliteit van de andere lagen niet in gevaar brengen.

Wat kan MOOI Noord-Holland betekenen?

Onze architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten ontwerpen mee aan duurzame verstedelijking. Ze denken mee over het voorkomen van leegstand, het streven naar gesloten kringlopen, verantwoord waterbeheer, de ecologische huishouding van stad en landschap, slimme mobiliteitsoplossingen, energietransitie, enz. Wij bieden daarnaast actuele informatie aan over richtlijnen voor duurzame stedenbouw. Voor meer informatie neem contact op via onderstaand contactformulier of via 072 – 520 44 59.