Duurzaamheid op alle schaalniveaus

Goede omgevingskwaliteit levert een bijdrage aan de duurzaamheid. Bij veranderingen in de leefomgeving houden we niet alleen rekening met erfgoed en huidige wensen, maar ook met de kansen voor toekomstige generaties. Duurzaamheid speelt op alle ruimtelijke schaalniveaus: steden, dorpen, landschappen, wegen, buurten, gebouwen, openbare ruimte. We zoeken graag met u mee naar slimme oplossingen die passen in de omgeving. Tijdelijk of juist tijdeloos. Want tijd is een belangrijk aspect van duurzaamheid.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen gaat over gebouwen en buurten. Duurzame gebouwen kunnen tot de mooiste gebouwen van deze tijd behoren. Mooie oplossingen komen niet tot stand door het afwerken van de verplichte milieuprestaties uit het Bouwbesluit, maar door de inzet van kennis en creativiteit van alle betrokkenen bij bouw- en verbouwprocessen. Een voorbeeld van duurzame architectuur is het gebouw van CONO Kaasmakers in de Beemster, bekroond met de ARC14 award voor het combineren van duurzaamheid én architectuur.

Wat kan MOOI Noord-Holland betekenen?

Onze architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten denken mee over leefbare gebouwen en buurten, gebruik van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de gezondheid, hergebruik en recycling van bouwmaterialen (bij sloop), energiebesparing, verantwoord watergebruik enz. Daarnaast stellen wij actuele richtlijnen en ontwerpoplossingen over duurzaam bouwen beschikbaar.

Kopen Kamagra 100 mg erectiepillen, bestellen online