Op uitnodiging

De Nieuwe Adviseur

Op dinsdagavond 27 februari (inloop vanaf 19.00 uur, start programma 19:30) praten we verder over de geleidelijke verbreding van onze adviestaak o.a. in relatie tot de Omgevingswet.

De avond betreft een praktische instructie aan alle adviseurs in het kader van de vernieuwing van onze adviestaak. Het is belangrijk om hier als adviseur kennis van te nemen.

Er staat veel op het punt te veranderen. Wat moeten we daar precies over weten en langs welke lijnen gaan we ons als ‘nieuwe adviseurs’ gedragen?

Nu de wet op 1 januari jongstleden eindelijk is ingevoerd, lijkt veel hetzelfde te blijven, maar verandert er toch geleidelijk een heleboel. Dat wat wij de afgelopen jaren hebben voorbereid, een bredere en vroegtijdiger inzet van onze multidisciplinaire adviescommissies, blijkt in de meeste gemeenten ook zo te zijn vastgesteld.

Deze avond beantwoorden we de vragen; wat hebben wij gedaan, welke rol is er voor ons weggelegd en op welke manier gaan we ons werk de komende jaren in praktische zin uitvoeren. We doen dit aan de hand van toelichting van praktische voorbeelden, een sneak preview van ons handboek voor DE NIEUWE ADVISEUR en de toelichting op  een nieuw (landelijk) format voor onze adviezen door José van Campen.

Programma

19:00 – Inloop
19:30 – Welkom en introductie De Nieuwe Adviseur
20:10 – Introductie van het Groene Boekje, handleiding voor De Nieuwe Adviseur
20:30 – Pauze
20:40 – Nieuw adviesformat door José van Campen
21:30 – Borrel

Aanmelden
Meld je aan via onderstaande knop.
Gelet op het belang voor het advieswerk roepen we alle adviseurs op om aanwezig te zijn. Zonder tegenbericht gaan we uit van je komst.
De bijeenkomst is deels declarabel (1 uur) voor vaste adviseurs.

Locatie
Villa Hollandzaal, Emmastraat 111 in Alkmaar.

Met vriendelijke groet,

drs. ing. Jef Muhren
directeur MOOI Noord-Holland