Jan Wilslezing 2022: Rijksbouwmeester Francesco Veenstra

Esther Agricola brak zich samen met ons het hoofd over de enorme complexiteit van de vraagstukken die op de stad afkomen, de belangrijke rol van ontwerpers en ontwerpend onderzoek daarbij, en de mogelijkheden om de denkkracht in de stad aan deze opgaven te verbinden.

Ook maakten we van de avond gebruik om stil te staan bij het afscheid van ons bestuurslid Evert Vermeer. Evert sprak de volgende woorden:

“Ik heb de geweldige kans gehad om de stranden en voorlanden; binnendijkse bosgebieden; weg- en erfbeplantingen van Oostelijk- en een stukje Zuidelijk Flevoland te mogen ontwerpen. Na een wethouderschap in Lelystad heb ik als gedeputeerde van Flevoland in samenwerking met de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht (via een daartoe ingesteld projectbureautje) best flinke invloed op de VINEX gehad. Die hele VINEX- periode was ik als burgemeester van Heerhugowaard voorzitter van het HAL-projectbureau, waarbij wij in 10 jaar volgens plan 12.500 woningen hebben gebouwd.

Dit meld ik u bij mijn afscheid niet uit ijdelheid, maar om met enig gezag te kunnen stellen dat er wel degelijk sprake kan zijn van maakbaarheid bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Maar dan moet er wel sprake zijn van deskundige en inspirerende centrale sturing; de wil om er samen wat van te maken! Die regie ontbreekt nu, juist in een periode dat de grote vraagstukken er om vragen. Floris Alkemade verdient alle steun bij zijn oproep richting regering en parlement die regie weer op te nemen.”