MOOI-kijken

Programma met leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen uit de buurt. Nadat de leerlingen op school ter voorbereiding les hebben gekregen over het landschap waarin ze wonen, gaan ze naar de locatie en doen daar mee aan het landschapsspel op de grote kaart.

gewoon MOOI

Zes mensen uit de omgeving vertellen wat zij de mooiste plek in hun omgeving vinden, en waarom. Wij nodigen hen, in overleg met de gemeente, uit naar aanleiding van een inzending die zij hebben gedaan voor de collectie MOOI in Noord-Holland.

MOOI-provincie

Een presentatie door de provincie Noord Holland van de nog te maken omgevingsvisie en de rol van kwaliteitsbeleid daarin, met het zoeklicht op de belangrijkste opgaven, in een voor elke locatie inspirerende lezing. Betrokkenen uit het gebied dragen actief bij.

ons MOOI

‘Ons MOOI’ is een interactief bewustwordingsprogramma voor gemeentebestuurders en ambtenaren van de gastgemeente en hun buren. Dit programmaonderdeel kan ook worden opengesteld voor maatschappelijke organisaties en betrokkenen belangstellenden. We bieden bij ‘ons MOOI’ een voorbereiding op de inrichting van nieuw omgevingsbeleid. De Omgevingswet vraagt van gemeenten een nieuwe aanpak en houding, dat vraagt een cultuuromslag bij het bestuur en haar adviseurs. Bij ‘ons MOOI’ worden de mogelijkheden verkend om het omgevingsbeleid te baseren op kwalitatieve uitgangspunten in plaats van normen en juridische bepalingen. Hoe maak je een omgevingsplan dat duidelijk is over de gewenste kwaliteit van de leefomgeving? Wij zullen voor dit programmaonderdeel de kaart, de collectie MOOI in Noord-Holland, de resultaten van het landschapsspel, de Arie Kepplerprijs en onze eigen ervaring en deskundigheid inbrengen.

MOOI gesproken

In samenwerking met de Academie van Bouwkunst en andere ontwerpopleidingen (nader uit te werken)  wordt een open podium ingericht. Studenten mogen zich inschrijven voor een speakers’ corner waar ze 15 minuten krijgen om een lezing te verzorgen over MOOI of een nader te bepalen inhoudelijk thema per locatie. Afhankelijk van de belangstelling kunnen er meerdere podia worden ingericht (of op meerdere tijdstippen op de dag). Een jury (in te stellen door de curator) selecteert de beste bijdragen. De winnaar mag de junior Jan Wilslezing 2017 verzorgen, bovendien zullen de beste lezingen worden gepubliceerd op nader te bepalen wijze.

MOOIE economie

Een deel van het programma wordt opgesteld in samenwerking met lokale bedrijven (samenwerking KvK, Rotary etc.) of door organisaties als waterschappen, energiebedrijven, stroomversnelling en maatschappelijke organisaties.  Wat is hun visie op ‘mooi’, wat brengen zij in voor de omgevingsvisies? Wij schakelen nader te bepalen vakspecialisten (een hoogleraar ruimtelijke economie of een gerenommeerd landschapsarchitect) in om mee te denken over dit programmaonderdeel.

de collectie MOOI in Noord-Holland

De curator verzorgt een wervelende presentatie van de collectie MOOI in Noord-Holland-in-aanbouw en gaat naar aanleiding van de inzendingen met het publiek in debat over wat we in Noord-Holland mooi vinden.

MOOI in de avond

Dit is een feest voor de bewoners, de mensen uit het de buurt, uit het dorp. We organiseren een onderhoudend programma in samenwerking met de Karavaan, mogelijk een dansvoorstelling met medewerking van de scholen, gebaseerd op het eerder gespeelde landschapsspel. Desgewenst kunnen gemeenten intekenen op MOOI van boven: waarbij we mensen gelegenheid geven de enorme kaart van Noord-Holland van boven te bezien vanuit een hoogwerker  of door middel van droneopnames.

MOOI op de kaart

Gemeenten die meedoen krijgen na afloop van OVERMOOI het unieke kaartdeel van hun gemeentelijk grondgebied, op de schaal 1 a 2000 (1 cm = 20 m, elk huis is te zien).