• Onderwijs programma van MOOI Noord-Holland
  • Onderwijs programma van MOOI Noord-Holland
  • Themales in de klas door MOOI Noord-Holland
  • Reuzenkaart OVERMOOI op Plein 1945 in IJmuiden Velsen

Ik zie, ik zie…wat jij niet ziet!

Kwaliteit van de leefomgeving is voor iedereen. De behoefte aan goede omgevingskwaliteit komt niet voort uit een theoretisch schoonheidsideaal maar uit het bewustzijn dat een mooie leefomgeving maatschappelijke betekenis heeft. Mooi is wat mensen waarnemen en positief waarderen, dit vraagt oefening, inzicht en begeleiding. Dat kan leiden tot nieuwe inzichten over wat mooi zou kunnen zijn. Nadenken over wat je mooi en belangrijk vindt van je eigen leefomgeving, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Lesdoelen

Als Stichting heeft MOOI Noord-Holland zich als doel gesteld om hierin een bijdrage te leveren. Met onderwijsprogramma ‘Ik zie, ik zie…wat jij niet ziet!’ leren we kinderen zelf betekenis kunnen geven aan hun eigen leefomgeving en daar kritisch over na leren denken. Zij krijgen een beeld van het heden, het verleden en de toekomst van het Noord-Hollandse landschap. Met ons educatieve programma leren de kinderen:

  • wat een landschap is, in welk landschap zij wonen en wat dit karakteristiek maakt;
  • dat het landschap in Noord-Holland vaak is bedacht en in relatie staat tot de bebouwing;
  • inzien dat niet iedereen hetzelfde mooi of lelijk vindt en ervaren hoe het is om daarover een mening te vormen;
  • dat er diverse soorten kaarten bestaan, hoe ze de kaarten kunnen lezen en dat er verschillen zijn in schaalniveau en inhoud;
  • op andere wijze te kijken naar hun leefomgeving dan daarvoor.

Bovenbouw van het basisonderwijs

Het onderwijsprogramma is gericht op de kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Het materiaal leent zich voor een vakoverstijgende aanpak [o.a. topografie, geschiedenis, aardrijkskunde, kunst en wereldoriëntatie] waardoor het talloze aanknopingspunten voor het reguliere basisschoolprogramma op kan leveren. Door dit programma kunnen de kinderen zich extra verdiepen in de lesstof die in de bovenbouw aan bod komt.

Compleet verzorgd lesprogramma

MOOI Noord-Holland verzorgen het volledige lesprogramma inclusief de gastdocent, spelbegeleiders en lesmaterialen. De leerkracht zal een lichte ondersteunende rol hebben, maar mag vooral ook zelf mee doen. De uitwerking van het lesprogramma is ondersteund door onderwijsadviseur Hilde Streuper van Filter C.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

De onderdelen van het onderwijsprogramma

Collectie MOOI in Noord-Holland


1] I
nzending kindercollectie MOOI 

Maak een foto van de allermooiste plek in de omgeving waar je woont! Het mag van alles zijn: het bankje waar je vaak zit, het huis waar je woont of je favoriete speelplaats.

Collectie MOOI in Noord-Holland


2] Themales in de klas 

Het klaslokaal wordt ingericht als kennisatelier met het thema: kijken en begrijpen van je leefomgeving. De kinderen leren over de wijze waarop Noord-Holland is ontstaan en grotendeels is ontworpen. De les wordt gegeven door één van onze architecten.


3] Spel op de Reuzenkaart
Een enorme luchtfoto van Noord-Holland (half voetbalveld groot) is het podium voor een educatief spel. De kinderen leren de opgedane kennis uit de les te plaatsen op de kaart. Dit is google reality!