Gemeente Zandvoort

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit Zandvoort vergadert op dinsdag om de twee weken van het jaar online of in het raadhuis van Zandvoort (zaal 4), Swaluëstraat 2 te Zandvoort. Via de link vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Klaas Kingma, architect, voorzitter
ir. Peter Rutten, architect
ir. Daniël Peters, architect
ir. Victorien Koningsberger, architectuurhistoricus

Plantoelichters

Shant Moushegh

Commissiesecretaris

Victorien Koningsberger