Gemeente Purmerend

De Welstandscommissie Purmerend vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Ben Ewals, stedenbouwkundige, plv. voorzitter
ir. Willemien van Duijn, architect
ir. Marcel Heijmans, architect

Plantoelichter

Jan Kemper

Commissiecoördinator

Renee Stroomer MA

Renee Stroomer
VERGADERSCHEMA 2019
cijferbijlage 2018
zend in! uw mooiste plek in purmerend
Wat is mooi in Purmerend?