Gemeente Purmerend

De gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Purmerend vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk en het is mogelijk om de vergaderingen digitaal bij te wonen. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Ben Ewals, stedenbouwkundige, voorzitter
Jorrit Mulder, architect
Jeroen Twisk, erfgoeddeskundige

Plantoelichter

Jan Kemper
Jaap van Zijp

Commissiesecretaris

Aniek de Jong MA

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer