Gemeente Ouder-Amstel

De gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Ouder-Amstel vergadert op maandag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Diemen, D.J. den Hartoglaan 1 te Diemen. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Hester Wessels, restauratiearchitect, voorzitter
ir. Daniel Peters, architect
ir. Jeroen Hooyschuur, architect
Amke Homan, burgerlid

Plantoelichter

Dhr. M. Brink

Commissiesecretaris

Romy Schuit