Gemeente Haarlem

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit Haarlem vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar online of in de antichambre van het Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

drs. Dorine van Hoogstraten, voorzitter/monumentendeskundige
ir. Miranda Reitsma, stedenbouwkundige
ir. Debby Alferink, gemandateerd architect
ir. Anouk Vermeulen, architectlid
ir. Rob de Vries, restauratiearchitect

Plantoelichters

Annamaria van Enk

Commissiesecretaris

Sander van Alphen