Gemeente Haarlem

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Haarlem (ARK) vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar online of in het stadhuis aan de Grote Markt 2 te Haarlem. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

drs. Dorine van Hoogstraten, voorzitter/monumentendeskundige
ir. Miranda Reitsma, stedenbouwkundige
ir. Debby Alferink, gemandateerd architect
ir. Anouk Vermeulen, architectlid
ir. Rob de Vries, restauratiearchitect

Plantoelichters

Ronald Algra
Annamaria van Enk

Commissiecoördinator

Sander van Alphen

SANDER VAN ALPHEN
VERGADERSCHEMA 2022
JAARVERSLAG 2021
zend in! uw mooiste plek in haarlem