de Heilige Vitus kerk, Naarden vanaf de vestingwallen met links de Utrechtse Poort

De Heilige Vitus kerk, Naarden vanaf de vestingwallen met links de Utrechtse Poort

Gooise Meren

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Gooise Meren vergadert op woensdag in de oneven weken van het jaar over kleinere bouwplannen en op woensdag in de even weken van het jaar over grotere, meer complexe bouwplannen. De vergaderingen vinden plaats op het gemeentehuis in Bussum en kunnen online worden bijgewoond. Via de link vindt u meer informatie over de CRK. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de commissiesecretaris van de gemeente.

Samenstelling commissie

drs. Irmgard van Koningsbruggen architectuurhistoricus/ voorzitter
ir. Paul Kramer, architectlid
ir. Oliver Ebben, architectlid
ir. Alenca Mulder, architectlid restauratie

Commissiesecretaris

Margriet Slippens, ambtelijk secretaris