Gemeente Wormerland

De Adviescommissie Welstand en Monumenten Wormerland vergadert op dinsdag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Zaanstad, Stadhuisplein 100 te Zaandam. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

Marlies van Diest, landschapsontwerper, voorzitter
ir. Bart Duvekot, architect
drs. ing. Natasja Hogen, architectuurhistoricus
drs. Johan Jacobs, architectuurhistoricus
Egon Kuchlein, architect

Plantoelichter

Wouter Kieft

Commissiecoördinator

drs. Ingrid Langenhoff

Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator
INGRID LANGENHOFF
VERGADERSCHEMA 2021
JAARVERSLAG 2020
cijferbijlage 2020
zend in! uw mooiste plek in wormerland