Gemeente Wormerland

De Adviescommissie Welstand en Monumenten Wormerland vergadert op dinsdag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Zaanstad, Stadhuisplein 100 te Zaandam. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

Marlies van Diest, landschapsontwerper, voorzitter
ir. Bart Duvekot, architect
drs. Marijke Beek, architectuurhistoricus
Rob de Vries, architect en restauratie-architect
drs. Johan Jacobs, architectuurhistoricus

Plantoelichter

Dhr. S. Schavemaker

Commissiecoördinator

drs. Ingrid Langenhoff

Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator
INGRID LANGENHOFF
VERGADERSCHEMA 2019
cijferbijlage 2018
zend in! uw mooiste plek in wormerland