Gemeente Velsen

De Commissie Stedelijk Schoon Velsen vergadert op donderdag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Miranda Reitsma, stedenbouwkundige en voorzitter
ir. Kees van Hoek, architect-secretaris
ing. Cees Hooyschuur, restauratie-architect

Adviseurs gemeente Velsen

Thorsten Schlossmann
Ben Kaptein
Barbara Schmitt

Plantoelichter

Masja Gemser
Karel Toth
Jelmer Kooij
Laurens Golverdingen
Robert van Heyst
Mustafa Danisman

KEES VAN HOEK
VERGADERSCHEMA 2022
Jaarverslag 2020
cijferbijlage 2020
zend in! uw mooiste plek in velsen
Wat is mooi in Velsen?