Gemeente Velsen

De Commissie Stedelijk Schoon Velsen vergadert op donderdag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Miranda Reitsma, stedenbouwkundige en voorzitter
ir. Kees van Hoek, architect-secretaris
ing. Cees Hooyschuur, restauratie-architect

Adviseurs gemeente Velsen

T. Schlossmann, stedenbouwkundige
B. Kaptein, stedenbouwkundige

Plantoelichter

M. Gemser
l. Golverdingen
M. Leegwater
K. Toth
J. Kooij
R. van Heyst

Commissiesecretaris

Kees van Hoek

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer