Gemeente Uithoorn

De Welstandscommissie Uithoorn vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Diemen, D.J. den Hartoglaan 1 te Diemen. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

drs. Sophie van Ginneken, architectuurhistoricus, voorzitter
ir. Egon Kuchlein
ir. Jeroen Hooyschuur, architect

Plantoelichter

Marco Brink

Commissiecoördinator

Mariëtte Bruin

Mariëtte Bruin, beleidscoördinator
MARIËTTE BRUIN
VERGADERSCHEMA 2019
cijferbijlage 2018
zend in! uw mooiste plek in uithoorn