Gemeente Uithoorn

De Welstandscommissie Uithoorn vergadert op maandag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Diemen, D.J. den Hartoglaan 1 te Diemen. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Hester Wessels, voorzitter en restauratiearchitect
ir. Daniel Peters, architect
ir. Jeroen Hooyschuur, architect

Plantoelichter

L. Kaaij

Commissiesecretaris

Romy Schuit