Gemeente Stede Broec

De Adviescommissie Welstand Stede Broec vergadert op donderdag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Drechterland, Raadhuisplein 1 te Hoogkarspel. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

dr. Kim Zweerink, voorzitter en erfgoeddeskundige
ing. Nico Zimmermann, architect
ing. Patrick van Emmerik, architect
ir. Sandra van Assen, stedenbouwkundige

Plantoelichter

Dhr. H. Bleeker

Commissiesecretaris

Bo Jonk, MA