Gemeente Schagen

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Schagen vergadert in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Schagen, Laan 19 te Schagen. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Robbert Jan Wijntjes, stedenbouwkundige, voorzitter
ir. Rob de Vries, architect
drs. ing. Natasja Hogen, architect, gemandateerde
Eveline van Iterson, burgerlid

Plantoelichter

Guus Stam

Commissiesecretaris

Sebas Baggelaar