Gemeente Schagen

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Schagen vergadert in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Schagen, Laan 19 te Schagen. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Robbert Jan Wijntjes, stedenbouwkundige, voorzitter
ir. Eddo Carels, architect
drs. ing. Natasja Hogen, architect, gemandateerde
Eveline van Iterson, burgerlid

Plantoelichter

Guus Stam

Commissiecoördinator

Sebas Baggelaar

SEBAS BAGGELAAR
VERGADERSCHEMA 2022
Jaarverslag 2020
cijferbijlage 2020
zend in! uw mooiste plek in schagen