Gemeente Oostzaan

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Oostzaan vergadert op dinsdag in de even weken van het jaar digitaal via MS teams. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Bart Duvekot, architect,  interim-voorzitter
Egon Kuchlein, architect
dr. ing. Natasje Hogen, architectuurhistoricus

Plantoelichter

W. Kieft

Commissiesecretaris

Sander van Alphen MA