Gemeente Oostzaan

De Welstandscommissie Oostzaan vergadert op dinsdag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Zaanstad, Stadhuisplein 100, Zaandam. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

Marlies van Diest, landschapsontwerper, voorzitter
ir. Bart Duvekot, architect
Rob de Vries, architect en restauratie-architect

Plantoelichter

Dhr. S. Schavemaker

Commissiecoördinator

drs. Ingrid Langenhoff

Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator
INGRID LANGENHOFF
VERGADERSCHEMA 2019
JAARVERSLAG 2016
cijferbijlage 2018
zend in! uw mooiste plek in oostzaan