Gemeente Medemblik

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik vergadert op donderdag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Medemblik, Ketlaan 21 te Wognum. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ing. Nico Zimmermann, architect en voorzitter
ing. Patrick van Emmerik, architect
ir. Maud Aarts, stedenbouwkundige
dr. Kim Zweerink, architectuurhistoricus

Plantoelichter

Dhr. G.Wouda
Dhr. J. Tromp

Commissiecoördinator

dr. Kim Zweerink

kim zweerink
VERGADERSCHEMA 2021
JAARVERSLAG 2016
cijferbijlage 2020
zend in! uw mooiste plek in medemblik