Gemeente Medemblik

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik vergadert op donderdag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Medemblik, Ketlaan 21 te Wognum. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

dr. Kim Zweerink, voorzitter en erfgoeddeskundige
ing. Nico Zimmermann, architect
ing. Patrick van Emmerik, architect
ir. Sandra van Assen, stedenbouwkundige

Plantoelichter

Dhr. G.Wouda
Dhr. J. Tromp

Commissiesecretaris

Bo Jonk, MA