Gemeente Hoorn

De Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn vergadert op woensdag in de oneven weken van het jaar in het stadhuis van Hoorn, Nieuwe Steen 1 te Hoorn. Om de vier weken in plenair verband. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Ron Baltussen, architect, voorzitter
ir. Anouk Vermeulen, architect
Piet Verhoeven, monumentendeskundige
ing. Hans Boonstra, monumentendeskundige
Frans van Iersel, adviseur namens Vereniging Oud Hoorn

Plantoelichter

Dhr. P. Meijers
Dhr. N. Happé
Mevr. M. Dijkman

Commissiecoördinator

Renee Stroomer MA

RENEE STROOMER
VERGADERSCHEMA 2022
JAARVERSLAG 2020
cijferbijlage 2020
zend in! uw mooiste plek in hoorn
Wat is mooi in Hoorn?