Gemeente Hoorn

De Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn vergadert op woensdag in de oneven weken van het jaar in het stadhuis van Hoorn, Nieuwe Steen 1 te Hoorn. Om de vier weken in plenair verband. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Ron Baltussen, architect, voorzitter
Rob de Vries, plaatsvervangend architectlid
ir. Ann-Katrin Adolph, monumentendeskundige
ing. Hans Boonstra, monumentendeskundige
Jaap van der Hout, adviseur namens Vereniging Oud Hoorn

Plantoelichter

Dhr. N. Happé
Mevr. M. Dijkman

Commissiesecretaris

Renee Stroomer MA

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer