Gemeente Hoorn

De Commissie voor Monumenten en Welstand Hoorn vergadert op woensdag in de oneven weken van het jaar in het stadhuis van Hoorn, Nieuwe Steen 1 te Hoorn. Om de vier weken in plenair verband. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Anouk Vermeulen, architect, voorzitter
ir. Ron Baltussen, architect
Piet Verhoeven, monumentendeskundige
Hans Boonstra, monumentendeskundige
Frans van Iersel, adviseur namens Vereniging Oud Hoorn
Marina Roosebeek (previsor Bangert en Oosterpolder)
ir. Bart Duvekot (previsor Bedrijventerrein Het Zevenhuis)
Jaap Bronkhorst, vervangend lid namens Oud-Hoorn

Plantoelichter

Dhr. P. Meijers
Dhr. N. Happé
Mevr. M. Dijkman

Commissiecoördinator

drs. Marrit van Zandbergen

RENEE STROOMER
VERGADERSCHEMA 2020
cijferbijlage 2018
zend in! uw mooiste plek in hoorn
Wat is mooi in Hoorn?