Gemeente Heiloo

De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. Voorafgaand vindt de gemandateerde zitting plaats.

Samenstelling commissie

ir. Peter de Ruyter, landschapsarchitect, voorzitter
ir. Willemien van Duijn, architect
ir. Ron Baltussen, architect
AvB-arch. Hendrik Postuma, HMC
ir. Joost Buchner, monumentendeskundige
Bon Hoetjes, burgerlid
Ingrid Völke, plv. burgerlid

Plantoelichter

M. Wilms
R. Schuurman
J. Perez- van Aken
R. Postma
O. Vink
J. Hopman

Commissiesecretaris

Kees van Hoek