Gemeente Heiloo

De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. Voorafgaand vindt de gemandateerde zitting plaats.

Samenstelling commissie

ir. Peter de Ruyter, landschapsarchitect, voorzitter
ir. Willemien van Duijn, architect
ir. Ron Baltussen, architect
ir. Hendrik Postuma, architect en monumentenlid ARK Bergen
ir. Joost Buchner, monumentendeskundige
Bon Hoetjes, burgerlid
Ingrid Völke, plv. burgerlid

Plantoelichter

Jim Hopman
Martin Dürr

Commissiecoördinator

drs. Emmy Kanon

EMMY KANON
VERGADERSCHEMA 2022
Jaarverslag 2021
zend in! uw mooiste plek in heiloo