Gemeente Heiloo

De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. Voorafgaand vindt de gemandateerde zitting plaats.

Samenstelling commissie

ir. Peter de Ruyter, landschapsarchitect, voorzitter
ir. Marleen van Driel, architect
ir. Ron Baltussen, architect
ing. Cees Hooyschuur, restauratie-architect
Bon Hoetjes, burgerlid
Ingrid Völke, plv. burgerlid

Plantoelichter

Dhr. J. Hopman
Dhr. G. Twint

Commissiecoördinator

drs. Emmy Kanon

Emmy Kanon, beleidscoördinator
EMMY KANON
VERGADERSCHEMA 2019
cijferbijlage 2018
zend in! uw mooiste plek in heiloo