Gemeente Heemstede

De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede vergadert op donderdag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Heemstede, Raadhuisplein 1 te Heemstede, of online. Hiernaast vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

Anita Blom, voorzitter
ir. Eddo Carels, architect
ir. Daan Knijnenburg, architect
Hans van Zoest, burgerlid

Plantoelichter

Ben Spee

Commissiesecretaris

Primo Reh