Gemeente Heemstede

De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede vergadert op donderdag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Heemstede, Raadhuisplein 1 te Heemstede. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

drs. Freek Schmidt, voorzitter, monumentendeskundige
Egon Kuchlein, architect
ir. Anke Zeinstra, architect
Brigit de Werd, burgerlid

Plantoelichter

Dhr. J. van Wanum

Commissiecoördinator

drs. Willy Meekes

Willy Meekes, beleidscoördinator
WILLY MEEKES
VERGADERSCHEMA 2019
cijferbijlage 2018
zend in! uw mooiste plek in heemstede