Gemeente Haarlemmermeer

De Welstandscommissie Haarlemmermeer vergadert op woensdag in de even weken van het jaar in het raadhuis van Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp. De gemandateerde zitting vindt elke woensdag plaats, tevens in het raadhuis. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Judith Korpershoek, architect, voorzitter
ir. Willemien van Duijn, architect
ir. Maarten Overtoom, architect

Adviseur

Thom Weterings,  stedenbouwkundig adviseur

Plantoelichters

Cora Paarlberg
Gonneke Karel

Commissiecoördinator

drs. Emmy Kanon

Emmy Kanon, beleidscoördinator
EMMY KANON
VERGADERSCHEMA 2019
cijferbijlage 2018
Emmy Kanon, beleidscoördinator
zend in! uw mooiste plek in haarlemmermeer