Gemeente Haarlemmermeer

De Welstandscommissie Haarlemmermeer vergadert op woensdag in de even weken van het jaar in het raadhuis van Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp. De gemandateerde zitting vindt elke woensdag plaats, tevens in het raadhuis. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Judith Korpershoek, architect, voorzitter
ir. Willemien van Duijn, architect
ir. Maarten Overtoom, architect

Adviseur

Clement Torre,  stedenbouwkundig adviseur
Reggie van den Aardweg, stedenbouwkundig adviseur

Plantoelichters

Cora Paarlberg
Gonneke Karel
Karin Klein-Vijfschaft

Commissiecoördinator

drs. Emmy Kanon

EMMY KANON
VERGADERSCHEMA 2022
JAARVERSLAG 2021
Emmy Kanon, beleidscoördinator
zend in! uw mooiste plek in haarlemmermeer