Gemeente Haarlemmermeer

De Welstandscommissie Haarlemmermeer vergadert op woensdag in de even weken van het jaar in het raadhuis van Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp. De gemandateerde zitting vindt elke woensdag plaats, tevens in het raadhuis. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Judith Korpershoek, architect, voorzitter
ir. Willemien van Duijn, architect
ir. Maarten Overtoom, architect
Hans Pluckel
Romy Schuit, MA

Adviseur

Reggie van den Aardweg, stedenbouwkundig adviseur

Plantoelichters

C. Paarlberg
G. Karel
K. Klein-Vijfschaft

Commissiesecretaris

drs. Ingrid Langenhoff