Gemeente Diemen

De Welstands- en Monumentencommissie Diemen vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Diemen, D.J. den Hartoglaan 1 te Diemen. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

drs. Sophie van Ginneken, architectuurhistoricus, voorzitter
ir. Jeroen Hooyschuur, architect
ir. Egon Kuchlein, architect

Plantoelichter

F. Ramdien

Commissiecoörinator

Sebas Baggelaar

SEBAS BAGGELAAR
VERGADERSCHEMA 2022
Jaarverslag 2020
cijferbijlage 2020
zend in! uw mooiste plek in diemen