Gemeente Den Helder

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Den Helder vergadert op donderdag in de even weken van het jaar in het Stadhuis van Den Helder, Drs. Bijlweg 20 te Den Helder. Op de laatste donderdag van de maand vindt aansluitend de CRK plaats. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Jandirk Hoekstra, landschapsarchitect, voorzitter
ir. Anouk Vermeulen, architect
ir. Paul Kramer, architect

Adviseurs

ir. Richard Leijen
ir. Frits op ten Berg

Plantoelichters

Michiel Gielens
Richtsje de Boer

Commissiecoördinator

Mariëtte Bruin

Mariëtte Bruin, beleidscoördinator
MARIËTTE BRUIN
VERGADERSCHEMA 2020
cijferbijlage 2018
Collectie MOOI in Noord-Holland
Zend in! Uw mooiste plek in Den Helder
wat is mooi in Den Helder?