Gemeente Den Helder

De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (GAO) Den Helder vergadert op donderdag in de oneven weken van het jaar in het Stadhuis van Den Helder, Drs. Bijlweg 20 te Den Helder. Hiernaast op de pagina vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Robbert-Jan Wijntjes, voorzitter
ir. Rob de Vries, architect
drs. ing. Natasja Hogen, architectuurhistoricus
Marleen Poortvliet, burgerlid

Adviseurs

ir. Frits op ten Berg

Plantoelichters

Annika Wessels

Commissiesecretaris

Sebas Baggelaar

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer