Gemeente Amstelveen

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Aalsmeer (Welstand en Monumenten) en Amstelveen (Monumenten) vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Diemen, D.J. den Hartoglaan 1 te Diemen. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met Jan Grupstra.

Samenstelling commissie

drs. Sophie van Ginneken, architectuurhistoricus, voorzitter
Egon Kuchlein, architect
ir. Jeroen Hooyschuur, architect

Adviseurs

Willemijn Paijmans, adviseur cultureel erfgoed
Jan Grupstra, stadsarchitect, adviseur welstand

Commissiecoördinator

Mariëtte Bruin

Mariëtte Bruin, beleidscoördinator
MARIËTTE BRUIN
VERGADERSCHEMA 2019
cijferbijlage 2018
Zend in! Uw mooiste plek in Amstelveen