Gemeente Amstelveen

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Aalsmeer (Welstand en Monumenten) en Amstelveen (Monumenten) vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Diemen, D.J. den Hartoglaan 1 te Diemen. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met Jan Grupstra.

Samenstelling commissie

drs. Sophie van Ginneken, architectuurhistoricus, voorzitter
ir. Egon Kuchlein, architect
ir. Jeroen Hooyschuur, architect

Adviseurs

Willemijn Paijmans, adviseur cultureel erfgoed
Jan Grupstra, stadsarchitect, adviseur welstand

Commissiecoördinator

Sebas Baggelaar

SEBAS BAGGELAAR
VERGADERSCHEMA 2022
Jaarverslag 2020
cijferbijlage 2020
Zend in! Uw mooiste plek in Amstelveen