Gemeente Aalsmeer

De gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Aalsmeer (Welstand en Monumenten) en Amstelveen (Monumenten) vergadert op maandag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met Jan Grupstra.

Samenstelling commissie

ir. Hester Wessels, voorzitter en restauratiearchitect
ir. Daniel Peters, architect
ir. Jeroen Hooyschuur, architect

Plantoelichters

Mevr. A. platje
Dhr. J. Grupstra, stadsarchitect, adviseur welstand

Commissiesecretaris

Romy Schuit MA