Gemeente Dijk en Waard

De commissie vergadert op de donderdag van alle even weken van het jaar digitaal via Microsoft Teams i.v.m. het coronavirus (tot nader order). Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

Jan Richard Kikkert, voorzitter
Jessica Hammarlund Bergmann, stedenbouwkundige
ir. Debby Alferink, architect-secretaris
Laura de Bonth, MSc, stedenbouwkundige

Plantoelichter

Dhr. D.J. Kooij
Mevr. A. Westerhof-Sikma

ROMY SCHUIT
VERGADERSCHEMA 2022
CIJFERBIJL. 2020 HEERHUGOWAARD
CIJFERBIJL. 2020 LANGEDIJK
zend in! uw mooiste plek van heerhugowaard