Gemeente Dijk en Waard

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit Dijk en Waard vergadert op de donderdag van alle even weken van het jaar. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van uw gemeente.

Samenstelling commissie

Jan Richard Kikkert, voorzitter en architect
ir. Debby Alferink, architect-secretaris
Laura de Bonth, MSc, stedenbouwkundige

Plantoelichter

Mevr. A. Westerhof-Sikma

Commissiesecretaris

Romy Schuit MA