Gemeente Bergen

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Bergen vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, te Castricum. Voorafgaand vindt de gemandateerde zitting plaats. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Peter de Ruyter, landschapsarchitect, voorzitter
ir. Marleen van Driel, architect
ir. Ron Baltussen, architect
ing. C. Hooyschuur, restauratiearchitect (CRK Bergen)
Joost Buchner, monumentendeskundige (CRK Bergen)

Plantoelichter

Jos Blauw
Anneke Westerhof-Sikma
Martin Dürr

Commissiecoördinator

drs. Emmy Kanon

Emmy Kanon, beleidscoördinator
EMMY KANON
VERGADERSCHEMA 2019
cijferbijlage 2018
Emmy Kanon, beleidscoördinator
zend in! uw mooiste plek in bergen