Gemeente Bergen

De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bergen vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, te Castricum. Voorafgaand vindt de gemandateerde zitting plaats. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Peter de Ruyter, landschapsarchitect, voorzitter
ir. Willemien van Duijn, architect
ir. Ron Baltussen, architect
ir. Joost Buchner, monumentendeskundige

Plantoelichter

M. Wilms
R. Schuurman
J. Perez- van Aken
R. Postma
O. Vink
J. Hopman

Commissiesecretaris

Kees van Hoek