Herbestemming in Bergen

Zorgcentrum, Bergen

De wens is om een zorgvilla te realiseren. Een deel van het project betreft een rijksmonument. Het gaat om het woonhuis ‘De Zuilenhof’ dat in oorsprong dateert uit 1879 en als herberg heeft gefunctioneerd.

Beeld: Stedenbouwkundig schetsontwerp, BREINarchitecten

De wens is om een zorgvilla te realiseren. Een deel van het project betreft een rijksmonument. Het gaat om het woonhuis ‘De Zuilenhof’ dat in oorsprong dateert uit 1879 en als herberg heeft gefunctioneerd. Erachter komt een nieuwbouwdeel. In de stedenbouwkundige analyse zijn drie concepten voor de nieuwbouw onderzocht: met drie paviljoens, met twee paviljoens en met één paviljoen. In samenspraak met de stedenbouwkundige van de gemeente is gekozen om één paviljoen te realiseren. Het bestond in eerste instantie uit drie lagen boven het maaiveld, maar in overleg met omwonenden gaat het nu om twee lagen boven het maaiveld en een laag onder het maaiveld.

De commissie is niet overtuigd. Het lijkt of het programma leidend is geweest ;woningen worden onder de grond geplaatst. Het monument wordt ook te veel aangetast. Het parkeren lijkt een probleem te worden. En hoeveel van het groen dat bijdraagt aan de kwaliteit van de omgeving gaat er verdwijnen? Een bezoek op locatie werkt verhelderend.

Er wordt een groeninventarisatie gemaakt. Volgens de architect had dit de eerste stap moeten zijn. Er blijken drie waardevolle bomen op het erf te staan. Het plan is hierop gewijzigd en heeft een andere contour heeft gekregen.

Boomeffect analyse, Pius Floris boomverzorging/BREINarchitecten
Aangepast plan naar aanleiding van de boomeffect analyse, BREINarchitecten