Cijfers

Gemeente Bergen

In 2020 heeft de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bergen 272 vergunningaanvragen behandeld, waarvan 37 betrekking hadden op aanvragen van voorgaande jaren. In verband met plannen die meerdere behandelingen nodig hadden, was het totaal aantal planbehandelingen 385.

Het aantal nieuwe plannen is met ca 11% gestegen ten opzichte van 2019. Het aantal behandelingen steeg met ca 14% ten opzichte van het vorige jaar. Dit heeft voor een deel te maken met een aantal grotere ontwikkelingen in de gemeente. Het percentage plannen dat bij de eerste behandeling een akkoord heeft gekregen is gestegen.

Aantal planbehandelingen

soort aanvraag aantal aanvragen aantal behandelingen
Omgevingsvergunning 234 330
waarvan een monument
14
30
waarvan nieuwbouw
62
104
waarvan verbouwing
158
196
Preadvies* 27 39
Reclameaanvraag 2 3
Overige vergaderonderwerpen 9 13
Totaal 272 385

* Dit zijn de preadviezen waarvoor nog geen omgevingsvergunningaanvraag is ontvangen. Het totaal aantal preadviesaanvragen was 62.

Aantal planbehandelingen ten opzichte voorgaande jaren:

soort aanvraag 2020 2019 2018
Nieuwe aanvragen 235 212 213
Aanvragen van voorgaande jaren 37 35 33
Herhalingen 113 90 82
Totaal behandelingen 385 337 328

Vorm van behandelingen

verdeling aanvragen 2020 2019 2018
Totaal behandelingen 385 337 328
Gemandateerd behandeld 62 % 58 % 61 %
In de welstandscommissie behandeld 24 % 31 % 32 %
In de geïntegreerde commissie met monumentenleden behandeld 14 % 11 % 7 %

Hoe vaak behandeld?

Adviezen aan B&W 2020 2019 2018
Totaal nieuwe aanvragen* 231 208 212
Bij eerste behandeling akkoord 56 % 54 % 59 %
Bij eerste behandeling niet akkoord tenzij (kleine aanpassing nodig) 10 % 9 % 7 %
Bij tweede behandeling akkoord (of niet akkoord tenzij) 6 % 11 % 8 %
Bij derde of verdere behandeling akkoord (of niet akkoord tenzij) 9 % 7 % 5 %
Nog in behandeling of definitief niet akkoord of aanvraag ingetrokken 13 % 10 % 11 %
Plan wel akkoord op hoofdlijnen maar nog geen aanvraag voor vergunning 6 % 9 % 9 %

* Dit zijn alle nieuwe aanvragen exclusief beleidsadviesaanvragen en handhaving aanvragen.

Erfgoedaanvragen

Erfgoedaanvragen 2020 2019 2018
Totaal aantal 23 18 16
rijksmonumenten
8 8 3
gemeentelijke monumenten
6 4 4
beeldbepalende panden
2 1 2
panden in beschermd gezicht
6 2 6
provinciale monumenten
1 2 1
gebied met cultuurhist. waarde
0 1 0

Op de gemeentepagina van de gemeente Bergen op onze website zijn meer cijfers te vinden.