Bijzonder plan in Koedijk

Natuurpark Geestmerloo

Het natuurpark Geestermerloo is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van de Stichting Bos der Omarming en Dunweg Uitvaartzorg. Het gebied aan de Nauertogt in Koedijk is in totaal 24 hectare groot.

Door Harry Snellaars

Het natuurpark Geestermerloo is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van de Stichting Bos der Omarming en Dunweg Uitvaartzorg. Het gebied aan de Nauertogt in Koedijk is in totaal 24 hectare groot. Het omvat een speel-, wandel- en natuurgebied en een natuurbegraafplaats. Het park bestaat voor een deel uit natuurbegraafplaatsen en een recreatiegebied met een centraal ontmoetingsplein in de vorm van een rond labyrint, wat gebaseerd is op het beroemde labyrint in de kathedraal van Charters. Leven en dood komen hierin samen als troostplek.In het gebied wisselen waterpartijen verbonden door houten bruggetjes en  wandelpaden elkaar af. Voor de inrichting en plaatsing van houten speeltoestellen   in het recreatiegedeelte hebben leerlingen van de basisschool duurzame ideeën ingebracht.De commissie is bij een tweetal plannen binnen het Natuurpark Geestmerloo om advies gevraagd: het ontwerp voor de houten bruggen over de waterpartijen die het park met haar omgeving verbinden en het realiseren van een ontvangst- en ceremonieruimte bij de natuurbegraafplaats. Voor dit laatste plan werden twee schuurachtige volumes met zadeldak ontworpen, die op het bestaande boerenerf werden ingepast met zoveel mogelijk behoudt van bestaande bomen als erfafscheiding.Tijdens een tweetal adviseringsmomenten werd aan de opdrachtgever meegegeven om de erfinrichting, routing en de beoogde parkeerplaatsen door middel van een duidelijk landschapsontwerp in het plan op te nemen. Het plan is inmiddels gerealiseerd en heeft een tweetal in het landschap passende en tot een sympathieke herontwikkeling van het boerenerf geleid. Voor de commissie was dit een vrij uniek plan waarover zij mocht adviseren en waarbij het uiteindelijke resultaat de meerwaarde van welstand toonde.

Ontwerp ontvangstruimte natuurpark Geestmerloo

Ontvangscentrum Geestmerloo