Het stolpenloket

U kunt bij het Stolpenloket van MOOI Noord-Holland terecht voor ondersteuning bij het restaureren, uitbreiden en herbestemmen van uw stolp. Wij helpen u op weg met kennis en brengen u in contact met de meest geschikte partij. Ook kunnen we u helpen bij het uitzoeken voor welke subsidies u in aanmerking komt.

Wij werken samen met onder meer de Boerderijenstichting, Vrienden van de Stolp, Loods Herbestemming van Provincie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), diverse adviseurs op het gebied van verduurzaming en het Restauratiefonds.

De stolpboerderij is hét icoon van het Noord-Hollandse landschap. Herbestemming van gebouw en erf kan echter aanzienlijke invloed op de ruimtelijke kwaliteit hebben. Ingrepen in de kernkwaliteiten van stolp en erf zijn meestal onvermijdelijk, bijvoorbeeld ten behoeve van daglichttoetreding, splitsing/opdeling, parkeren en erfinrichting. De manier waarop dit gebeurt maakt enorm veel uit.

MOOI Noord-Holland zet zich in om de karakteristieken van stolpen herkenbaar te houden en nieuwe elementen zodanig toe te voegen dat een nieuwe logica en samenhang ontstaat. Dat betekent: ruimte voor ontwikkeling met behoud van de landschappelijke, architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten van de stolpboerderij.

Voor welk soort vragen kunt u bij het stolpenloket terecht?

  • Specialistische stolpenkennis
  • Goede voorbeelden
  • Maatregelen voor het vergroten van de duurzaamheid
  • Het proces van splitsing of sloop
  • Ontwerpadvies
  • Begeleiden van bestemmingplanwijzigingen
  • Twijfels over regelgeving
  • Stroomlijnen van het contact tussen gemeente en initiatiefnemer
  • Mogelijkheden van financiering
stolpencoach