2022-05-27T16:11:48+02:00

Overlijden Marloes van Haaren

Verdrietig en aangeslagen zijn we door het plotselinge overlijden van Marloes van Haaren, architect, tijdens een verblijf in Frankrijk. Marloes was vanaf 2003 als adviseur verbonden aan onze organisatie. Binnen de monumentencommissie van Noord-Holland en de commissies van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede betoonde zij zich een bevlogen, bekwaam en nauwgezet vakvrouw die op een aimabele maar besliste toon het gesprek wist te voeren over ruimtelijke kwaliteit, monumentale waarden en bouwkundige details. Ook heeft zij zich met veel energie ingezet voor de het verbeteren van de bestaande bebouwing van de Gordel '20-'40 en de 19e-eeuwse wijken van Amsterdam en voor het Netwerk Vrouwen, Bouwen, Wonen. Marloes heeft met haar toewijding aan het vakgebied een belangrijke bijdrage geleverd aan een mooier Noord-Holland. We wensen haar familie en dierbaren heel veel sterkte.

2022-04-19T17:45:10+02:00

NOORD-HOLLANDSE WAARDERINGSKAART VOOR STOLPBOERDERIJEN

Onderzoek naar bijna 5.000 oude stolpboerderijen levert verrassende ontdekkingen en waardevolle inzichten op. De stolp is hét landelijk icoon van Noord-Holland. Het onderzoek is uitgevoerd door MOOI Noord-Holland in opdracht van de provincie en bracht onderzoekers tot een genuanceerd en breed gedragen pakket aan voorstellen en maatwerk om zorgvuldige omgang met elke stolp te stimuleren.

2022-09-16T16:19:29+02:00

Kerkenvisies

Leegrakende kerkgebouwen zijn in heel Nederland aan de orde. Samen met de gemeente formuleren we een visie op gebouwen én mensen. Hoe zorgen met elkaar voor een duurzame toekomst van religieus erfgoed?

2022-09-16T16:37:38+02:00

Erfgoedbeleid

We werken samen met Noord-Hollandse gemeenten aan beleidsstukken die betrekking hebben op de cultuurhistorische kwaliteiten van dorpen, steden en buitengebieden. Wat wil een gemeente met erfgoed? Een goed beleidsstuk kan veel helderheid geven.