Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit Poelenburg

In opdracht van de gemeente Zaanstad 

De naoorlogse wijk Poelenburg in de gemeente Zaanstad staat voor een grote renovatie opgave. De opgave beslaat veel meer dan het opknappen van de gebouwen. Het gaat om een (her)inrichting van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.

MOOI Noord-Holland (toen nog WZNH) stelde een convenant op in samenwerking met de gemeente Zaanstad en de corporaties: De Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit Poelenburg. De leidraad formuleert de uitgangspunten waarmee partijen bijdragen aan behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Het document dient als middel voor kwaliteitsborging en is een bron van inspiratie en motivatie.

Download Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit Poelenburg.

Naoorlogse wijk Poelenburg in Zaandam

Projectteam

Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator MOOI Noord-Holland
Dana Ponec, architect en adviseur MOOI Noord-Holland
Gemeente Zaanstad
Wooncorporatie ZHV

Heeft u vragen over de leidraad of welke rol MOOI Noord-Holland kan spelen in het opstellen van beleid- of ontwerpuitgangspunten? Neem contact op met Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator MOOI Noord-Holland of via 072-5204459.