Bijzonder/groot plan in Bloemendaal

Het ontwikkelen van nieuwbouw in combinatie met bestaande bouw

Midden in de drukke dorpskern van Bloemendaal wordt de, op de hoek gelegen (eenlaagse) supermarkt en het naastgelegen kantorenpand opgetopt met twee woonlagen en voorzien van een kapverdieping.

Beeld: Bloemendaalseweg hoek Zomerzorgerlaan, bestaand

Midden in de drukke dorpskern van Bloemendaal wordt de, op de hoek gelegen (eenlaagse) supermarkt en het naastgelegen kantorenpand opgetopt met twee woonlagen en voorzien van een kapverdieping. Doordat de winkel blijft bestaan en bovendien ook tijdens de bouw zoveel mogelijk geopend blijft is gekozen om het bestaande dak van de winkel te behouden.

In het voorgestelde plan wordt in de rooilijn, vóór de winkelpui een colonnade geplaatst die de gevels van de nieuwe woningen gaat dragen. De hoek zal worden benadrukt door een vierkant torentje. De woningen komen zowel aan de Bloemendaalseweg als aan de Zomerzorgerlaan te liggen. Op het achtergelegen dak van het bestaande winkelpand wordt een gemeenschappelijke tuin voorgesteld met daaromheen de woningen.

Gezien het geldende bijzondere welstandsniveau is de stedenbouwkundige korrel van de lintbebouwing (in maat en schaal) het belangrijkste aandachtspunt voor de commissie. Aangezien de voorgestelde, doorlopende kap een massief en hoog volume laat zien adviseert zij dan ook de voorgeschreven hoogte van het bestemmingsplan aan te houden.

Op advies van de commissie wordt de kap enigszins ‘gedrukt’, en om de schaalsprong op te lossen komt er meer nuance in de parcellering en meer variatie in hoogte en kapvormen. Aan de hand van opvolgende, heldere presentaties ontstaat een totaalbeeld dat zich, volgens de commissie goed voegt in de bestaande omgeving.

Impressie 1ste en 2de voorstel
Laatste voorstel