Voorwoord

Een van de opvallende bijverschijnselen van de maatregelen ter voorkoming van Covid-19 die een groot deel van 2020 ook Bloemendaal troffen, was het feit dat velen van ons meer dan ooit ‘veroordeeld’ waren tot de direct woonomgeving. Thuis werken maar ook veel meer thuis zijn, afgewisseld met noodzakelijke boodschappen, ommetjes en toertjes in de omgeving zullen velen hebben aangezet tot een nader onderzoek tot een bewustere gewaarwording van de eigen biotoop of directe leefomgeving. Het kan haast niet anders of dat heeft bij de gemiddelde inwoner van de gemeente een positief effect gehad op de waardering van die omgeving, in goede of minder goede zin. Zaken die vanuit de auto, vanaf de fiets van of naar werk, school of sportvereniging nauwelijks werden opgemerkt, vielen plotseling veel meer op: de ruimtelijkheid van de aanleg van de gemeente, de hoge kwaliteit van de openbare ruimte met zijn wandel- en fietspaden, de goede staat van onderhoud van bijvoorbeeld het openbaar groen bijna alles in die omgeving, niet te vergeten die onweerstaanbare maar soms bijna vergeten aantrekkelijkheid van de eigen buurt. Maar stilstand was er allerminst. Reisverbod en lockdown dwongen tot introspectie maar ook tot aanpassing aan woning en omgeving. Vaak bleef dat beperkt tot wat herschikking in het interieur, maar ook grotere plannen, verbouwingen en verduurzamingsoperaties werden voorbereid en kwamen tot uitvoering. Dat heeft de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit duidelijk gemerkt. Het aantal adviezen dat de commissie in 2020 heeft gegeven nam toe. Dankzij moderne digitale hulpmiddelen bleek de gemeente Bloemendaal in staat, ook ten tijde van de maatregelen ter voorkoming van Covid-19 de advisering op het gebied van ruimtelijke kwaliteit gewoon veilig te kunnen voortzetten. Zij hoopt dat daarmee, ondanks de vaak moeilijke tijd die velen doormaakten, de uitzonderlijke ruimtelijke kwaliteit, die de bewoners van Bloemendaal nog scherper in het vizier hebben gekregen, toch weer iets is toegenomen.

Freek Schmidt

Voorzitter Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal.

Beeld: Nationaal Park Zuid- Kennemerland, Overveen