Colofon

Auteur
Willy Meekes, coördinator Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal

Met bijdragen van
José van Campen, Woord en Plaats
Jef Mühren, directeur MOOI Noord-Holland
Primo Reh, communicatieadviseur MOOI Noord-Holland

Basisontwerp
Funcke Creatieve Partners

Uitwerking
Toprapport Merijn Groenhart

MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit
Alkmaar, augustus 2021

MOOI NOORD-HOLLAND
ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT
Emmastraat 111
1814 DP Alkmaar
072-520 44 59
info@mooinoord-holland.nl
www.mooinoord-holland.nl
@overmooinh