Hoe is het met?

Carré van Bloemendaal, Bloemendaal

Renovatie/herbestemming van het voormalige Provinciaal Ziekenhuis

Het Carré van Bloemendaal is een van de 122 projecten dat werd ingezonden om in aanmerking te komen voor de Arie Keppler Prijs 2020. Deze prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan personen of organisaties die een bijzondere presentatie hebben geleverd op het gebied van architectuur, cultuurhistorie, stedenbouw of ruimtelijke ordening in de provincie Noord- Holland.

Beeld: Het Carré tijdens de verbouwing

Het Carré van Bloemendaal is een van de 122 projecten dat werd ingezonden om in aanmerking te komen voor de Arie Keppler Prijs 2020. Deze prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan personen of organisaties die een bijzondere presentatie hebben geleverd op het gebied van architectuur, cultuurhistorie, stedenbouw of ruimtelijke ordening in de provincie Noord- Holland.

De jury is van mening dat er bij het Carré op verrassende wijze een eenentwintigste-eeuwse tijdlaag is toegevoegd maar is teleurgesteld over de beperkte aandacht voor de openbare ruimte. Zij doelt op het middenterrein dat gedomineerd wordt door auto’s.

De transformatie van het carré vormige hoofdgebouw van het vm. Prov. Ziekenhuis, opgetrokken in een statige, classicistische stijl naar wonen is sinds 2015 regelmatig met de commissie besproken. Naast de aansluiting op het openbare gebied is ook de inrichting van het middenterrein vaak een aandachtspunt geweest. Het binnenterrein wordt opgedeeld in vier vakken waar het parkeren plaats vindt. De vakken worden door middel van een assenkruis (rij bomen en een rij architectonische portalen) gevormd. Het assenkruis verwijst naar de oorspronkelijke gangenstructuur. De opdrachtgever heeft aangegeven dat de brede ’gangen’ voldoende openheid waarborgen.

Aan de achterzijde van het carré vormen twee doorgangen de entree naar het binnengebied. Om de entree meer allure te geven zijn de doorgangen, op advies van de commissie opgeschoven en qua grootte aangepast.

Carré van Bloemendaal (bron Ossip van Duivebode)
De doorgangen aan de achterzijde van het Carré