Gemeente Langedijk

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Langedijk vergadert op woensdag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Langedijk, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude. De gemandateerde zitting vindt twee keer per maand plaats en de plenaire vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Langedijk vindt één keer per maand plaats. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ing. Marina Roosebeek, architect, voorzitter
ir. Debby Alferink, architect-secretaris
ir. Maud Aarts, stedenbouwkundige
Johan Schuijt, burgerlid

Plantoelichter

Dhr. K. Tijssen

Debby Alferink
VERGADERSCHEMA 2019
cijferbijlage 2018
zend in! uw mooiste plek in langedijk