Gemeente Heerhugowaard

Team adviseurs ruimtelijke kwaliteit Heerhugowaard vergadert op donderdag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Heerhugowaard, Parelhof 1 te Heerhugowaard. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling team

ir. Remco Reijke, stedenbouwkundige, voorzitter
ir. Kees van Hoek, architect-secretaris
ir Jan Richard Kikkert, architect

Plantoelichter

Dhr. D.J. Kooij
Mevr. L. Wennekers

KEES VAN HOEK
VERGADERSCHEMA 2019
JAARVERSLAG 2017
cijferbijlage 2018
zend in! uw mooiste plek van heerhugowaard