Gemeente Bloemendaal

De Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal vergadert op donderdag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158 te Overveen, of online. Hiernaast vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Anke Zeinstra, plaatsvervangend voorzitter
ir. Eddo Carels, architect
ir. Daan Knijnenburg, architect

Commissiecoördinator

Primo Reh

Primo Reh
VERGADERSCHEMA 2023
JAARVERSLAG 2020
cijferbijlage 2020
Willy Meekes, beleidscoördinator
zend in! uw mooiste plek in bloemendaal