Gemeente Bloemendaal

De Welstands- en Monumentencommissie Bloemendaal vergadert op donderdag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158 te Overveen. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

drs. Freek Schmidt, voorzitter, monumentendeskundige
Egon Kuchlein, architect
ir. Anke Zeinstra, architect

Plantoelichter

Dhr. P. Schaapman

Commissiecoördinator

drs. Willy Meekes

Willy Meekes, beleidscoördinator
WILLY MEEKES
VERGADERSCHEMA 2019
cijferbijlage 2018
Willy Meekes, beleidscoördinator
zend in! uw mooiste plek in bloemendaal