Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.
  • Werkatelier 2 Oosterweg Heemskerk
    20 juni 2017
    19:30 - 22:00

Werkatelier 2 Oosterweg Heemskerk

De Oosterweg is een belangrijk lint in het landelijk gebied van Heemskerk. De gemeente Heemskerk vindt het daarom van belang dat er zorgvuldig wordt gekeken naar de ruimtelijke inpassing van nieuwe ontwikkelingen. Nu ontbreekt een duidelijk kader waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden met behoud van het gewenste beeld van de Oosterweg.
MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit heeft van de gemeente Heemskerk de opdracht gekregen om samen met bewoners, ondernemers en eigenaren van een perceel aan de Oosterweg dit kader vorm te geven in de vorm van een beeldkwaliteitsplan.

Op dinsdag 20 juni organiseren wij een 2e werkatelier van 19:30 tot 22:00 uur in de kantine van voetbalclub ADO aan de Oosterweg 4c.

Tijdens dit werkatelier zal het projectteam de vakkundige kijk op het gebied presenteren waarbij we ingaan op stedenbouwkundige- en landschappelijke structuren, de kwaliteit van de bestaande bebouwing en openbare ruimte en de overgang tussen openbare en privéruimte. In combinatie met de opbrengsten van het eerste atelier leidt deze analyse tot inzichten in de ruimtelijke waardering van de Oosterweg; de kernkwaliteiten die van de Oosterweg een bijzondere leefomgeving maakt. Dit zullen wij tijdens nieuwe werktafelsessies met de betrokkenen bespreken om vervolgens samen de kaders te verkennen waarbinnen nieuwe initiatieven kunnen plaatsvinden.

Deelname

Indien u een uitnodiging heeft ontvangen en graag deelneemt, kunt u zich aanmelden via bovenstaande rode knop. Op uw komst wordt dan gerekend. Mocht u niet bij het eerste werkatelier op dinsdag 23 mei aanwezig zijn geweest, u bent uiteraard ook van harte welkom. We zullen echter wel verder gaan op de opbrengsten van het eerste werkatelier. Tijdens deze avond hebben wij de zorgen, dromen en oplossingen van de aanwezige perceeleigenaren in kaart gebracht. Voor vragen over de werkateliers, neem dan contact op met Marlous Ruiter via m.ruiter@mooinoord-holland.nl of via 072 520 44 59 . Voor alle andere vragen over de Oosterweg kunt u terecht bij Bob de Bie van de gemeente Heemskerk via 14 0251.

Projectteam namens MOOI Noord-Holland

Het projectteam dat het werkatelier zal begeleiden en zorg draagt voor het beeldkwaliteitsplan Oosterweg bestaat uit de volgende adviseurs:

  • Bas Schout (planoloog)
  • Nancy Arkema (architect)
  • Marlous Ruiter (projectleider/ coördinator)

Robbert-Jan Wijntjes, stedenbouwkundige en voorzitter van de Welstandscommissie Heemskerk, zal als voorzitter optreden tijdens het werkatelier.

locatie  

Adres
Oosterweg 4c, 1968 KN, Heemskerk