• Voorzittersbijeenkomst
    28 maart 2017
    11:00 - 16:30

Op dinsdag 28 maart vindt er een overleg plaats voor de voorzitters van de MOOI Noord-Holland adviescommissies. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met de voorzitters en de commissiecoördinatoren in gesprek over het functioneren van de commissie en de rol van de voorzitter in de komende jaren. De bijeenkomst is gekoppeld aan een bijeenkomst met plantoelichters en mogelijk ook kwartiermakers Omgevingswet van bij ons aangesloten gemeenten.

Nieuwe invulling adviestaken

We zullen niet alleen de principes weer eens ophalen maar vooral nadenken over de veranderende procesrol en meer constructieve handelswijze van onze commissies en adviseurs. Dit in het licht van de nieuwe Omgevingswet. We bereiden ons voor op een situatie waarbij ‘goede omgevingskwaliteit’ het centrale thema is (en niet meer welstand). We moeten ons voorbereiden op het gegeven dat gemeentes op korte termijn gaan nadenken over een nieuwe invulling van de adviestaken op grond van nieuwe wettelijke bepalingen. Hoe ziet straks de in de wet genoemde ‘gemeentelijke adviescommissie’ eruit? Kunnen wij dat zijn en welke taken krijgt die commissie dan? We moeten hier een degelijk antwoord op kunnen geven.

Programma

11:00   Inloop
11:30   Voorzittersbijeenkomst
13:30   Lunch
14:00   Bijeenkomst ambtenaren aangesloten gemeenten en voorzitters
16:30   Borrel

De voorzitters ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Aanmelden is niet nodig, maar afmeldingen graag tijdig laten weten via info@mooinoord-holland.nl.

locatie  

Telefoon locatie 072 520 44 59

Adres
Emmastraat 111, 1814 DP, Alkmaar

Beschrijving:

Villa Holland in Alkmaar

Aan de singel in het stadcentrum van Alkmaar bevindt zich Villa Holland. De monumentale villa in neo-Hollandse renaissancestijl is de thuisbasis van MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit. Villa Holland beschikt over een sfeervolle zaal waar lezingen, bijeenkomsten en cursussen worden gegeven.