• Thema bijeenkomst Erfgoedteam
    22 februari 2017
    10:00 - 12:00

Over het waarborgen van de kwaliteit van naoorlogse Steunpunt Monumenten en Archeologie logowijken
Een zoektocht naar beleidsinstrumenten

AANLEIDING
Waardering voor de wederopbouwarchitectuur staat volop in de belangstelling. Gemeenten beseffen dat behoud en herontwikkeling van wijken uit deze periode in veel gevallen een betere strategie kan zijn dan sloop en nieuwbouw. Dit speelt bijvoorbeeld in een gemeente als Enkhuizen: een bijzondere stad met veel erfgoed, met name uit de periode van de zeventiende tot de negentiende eeuw. Maar Enkhuizen beschikt ook over bijzondere wederopbouwarchitectuur. De gemeente wil onderzoeken hoe de wederopbouwwijken herkenbaar en behouden blijven. Welke instrumenten kan de gemeente hierbij het beste inzetten?

DOEL
Het is van belang om inzichtelijk te maken welke beleidsinstrumenten praktisch, realistisch en werkbaar zijn. Aan de hand van voorbeelden uit andere gemeenten onderzoeken we wat het beste past bij het doel dat de gemeente voor ogen heeft: waarderen, koesteren en ontwikkelen van de naoorlogse wijken. De uitkomsten van de bijeenkomst, die op de website van het Steunpunt Monumenten en Archeologie gepubliceerd zullen worden, kunnen door Enkhuizen gebruikt worden om keuzes te maken. Bovendien kunnen de voorbeelden dienen ter inspiratie van andere Noord-Hollandse gemeenten die te maken hebben met dezelfde vraag.

PROGRAMMA

10:00   Welkom en korte uitleg doel bijeenkomst
Marjorie Verhoek, voorzitter Erfgoedteam

10:05   Erfgoedverordening en bestemmingsplan
Jacco Eenkoren, beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling, gemeente Enkhuizen

10:10   Cultuurhistorisch onderzoek naar drie naoorlogse wijken
Klaas Koeman, Historische vereniging Oud- Enkhuizen

10:40   Een beschermingsinstrumentarium voor naoorlogs erfgoed
Jouke van der Werf, Bureau op het Plein

11:10    Zaanstad en de beschermde gezichten geregeld in de wet
Marjorie Verhoek, netwerkontwikkelaar, gemeente Zaanstad

11:30   Ronde tafelgesprek

 

Meer informatie via Ana van der Mark, coördinator Erfgoedteam 06 464 233 12

locatie  

Telefoon locatie 072 520 44 59

Adres
Emmastraat 111, 1814 DP, Alkmaar

Beschrijving:

Villa Holland in Alkmaar

Aan de singel in het stadcentrum van Alkmaar bevindt zich Villa Holland. De monumentale villa in neo-Hollandse renaissancestijl is de thuisbasis van MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit. Villa Holland beschikt over een sfeervolle zaal waar lezingen, bijeenkomsten en cursussen worden gegeven.