Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.
  • 15 maart 2018
    19:15 - 22:30

Cursus Planbeoordeling restauratie, verbouw en nieuwbouw stolpen

Er zijn weinig gebouwen zo kenmerkend voor het Noord-Hollandse landschap als de piramidevormige stolpboerderij. Provinciaal- en gemeentelijk beleid is er dan ook op gericht deze bakens in landschap en de dorpslinten, ooit met agrarische bestemming en nu veelal gebruikt als woning, te behouden Gelet op het belang van de stolp voor het landschap kent elke welstandsnota in Noord-Holland objectgerichte criteria. Voor elke stolp is het steeds een uitdaging sloop te voorkomen, een goede herbestemming te vinden en de stolp aan te passen aan de huidige gebruikseisen. Het is daarom van belang de kennis en deskundigheid over stolpen constant te vergroten en actualiseren. Over welke typen hebben we het hier eigenlijk, en wat is het gemeentelijk beleid hierop? Wat zijn onze kansen om meerwaarde te genereren en hoe kijkt de aanvrager hiernaar? Een cursus over kenmerken, criteria, praktijkcases en inspirerende voorbeelden.

Doelgroep:                      adviseurs van commissies ruimtelijke kwaliteit, welstand- en monumentencommissies en ambtenaren RO en Vergunningen.
Kosten:                            € 50,- excl. BTW. Deelname is gratis voor adviseurs van MOOI Noord-Holland en ambtenaren van aangesloten gemeenten.
In samenwerking met: Boerderijenstichting ‘Vrienden van de Stolp’

Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Rosanne Bruinsma, projectmedewerker erfgoed MOOI Noord-Holland.

 

Programma

19.15    inloop

19.30   welkom door avondvoorzitter Dorine van Hoogstraten, adjunct-directeur MOOI Noord-Holland

19.35    stolptypen en kenmerken door Dieuwertje Duijn, adviseur Archeologie West-Friesland

20.00   beoordelingscriteria stolpen en inleiding praktijkcases door Henk de Visser, beleidscoördinator MOOI Noord-Holland

20.30   praktijkcases behandeling verbouwingsplannen in deelgroepen

21.00    pauze

21.15     terugkoppeling praktijkcases

21.30    nieuwe stolpen in relatie tot het bouwbesluit / voorbeelden door Maarten Koning, adviseur Boerderijenstichting ‘Vrienden van de Stolp’

21.45     bouwkundig vooronderzoek door Piet Tamis, bouwkundig adviseur van de Boerderijenstichting ‘Vrienden van de Stolp’

22.00    inschakeling Stolpencoach en Ervenconsulent van MOOI Noord-Holland

22.15     rondvraag

22.20    sluiting/borrel

 

Gerelateerde informatie

Meer over het onderzoeksrapport KANSEN VOOR DE STOLP  

 

locatie  

Telefoon locatie 072 520 44 59

Adres
Emmastraat 111, 1814 DP, Alkmaar

Beschrijving:

Villa Holland in Alkmaar

Aan de singel in het stadcentrum van Alkmaar bevindt zich Villa Holland. De monumentale villa in neo-Hollandse renaissancestijl is de thuisbasis van MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit. Villa Holland beschikt over een sfeervolle zaal waar lezingen, bijeenkomsten en cursussen worden gegeven.