Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.
  • De Nieuwe Omgevingsambtenaar, het vervolg
    28 maart 2017
    13:15 - 17:00

Ieder jaar organiseert MOOI Noord-Holland bijeenkomsten voor onze vaste contactpersonen bij de gemeenten. Plantoelichters, secretarissen, stedenbouwkundigen en andere betrokken ambtenaren worden geïnformeerd en praten mee over actuele thema’s in ons werk en over hoe het werk zich in de toekomst ontwikkelt.

De nieuwe rollen van de ambtenaar en de adviseur

Precies een jaar geleden organiseerde we de bijeenkomst ‘De Nieuwe Omgevingsambtenaar’ waarin we de toekomstige rol van de ambtenaar met de komst van de Omgevingswet met elkaar hebben verkend. De implementatie van de Omgevingswet staat bij de meesten nu nog veel nadrukkelijker op de agenda. We zijn een jaar verder er is heel veel gebeurd. Ook onze organisatie heeft nadrukkelijk geïnvesteerd via het project MOOIWAARTS. Het is tijd voor een nieuwe uitwisseling van kennis en gedachten.

Daarom gaan wij opnieuw aan tafel met onze vaste gemeentelijke contactpersonen en de ambtenaren die zich bezig houden met de implementatie van de Omgevingswet op dinsdag 28 maart van 13:15 tot 17:00 uur. Er zullen ook een aantal voorzitters van onze gemeentelijke adviescommissies aanschuiven. Deelname aan de vorige bijeenkomst is geen vereiste.

Programma

13:15   Inloop met een broodje

14:00   Welkom en introductie
Jef Mühren, directeur MOOI Noord-Holland

14:15   Toelichting op het project OOK (Omgevingsplan op Kwaliteit)
Ingrid Langenhoff, projectleider OOK

15:00   ‘Twister in de ruimte’, waar sta ik ten opzichte de Omgevingswet? 
o.l.v. Jef Mühren

15:30   Try-out denkspel omgevingsbeleid ‘Kaarten op Tafel!’ 
o.l.v. projectteam OOK

16:00   Terugkoppeling 
o.l.v. Jef Mühren en Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

16:15   Borrel

locatie  

Telefoon locatie 072 520 44 59

Adres
Emmastraat 111, 1814 DP, Alkmaar

Beschrijving:

Villa Holland in Alkmaar

Aan de singel in het stadcentrum van Alkmaar bevindt zich Villa Holland. De monumentale villa in neo-Hollandse renaissancestijl is de thuisbasis van MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit. Villa Holland beschikt over een sfeervolle zaal waar lezingen, bijeenkomsten en cursussen worden gegeven.