• Netwerkbijeenkomst Steunpunt Monumenten en Archeologie - regio Laag-Holland
    11 mei 2017
    09:15 - 13:00

Netwerkbijeenkomst Steunpunt Monumenten en Archeologie
regio Laag-Holland

Voor ambtenaren erfgoed, cultuurhistorie en ruimtelijke ordening organiseert het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland, een taak die MOOI Noord-Holland i.s.m. Stichting NMF uitvoert namens de provincie, diverse bijeenkomsten waarin onderwerpen ter sprake komen uit de dagelijkse praktijk. De bijeenkomsten bieden u de mogelijkheid uw regionale netwerk te versterken om te profiteren van onze en elkaars kennis, ervaring en visie.

Donderdag 11 mei vindt de netwerkbijeenkomst plaats in de regio Laag Holland in bierbrouwerij De Hoop in Zaandam. Ga voor meer informatie naar www.steunpunterfgoednh.nl