• 28 november 2017
    14:00 - 17:00

Landelijk overleg ervenconsulenten

Tweejaarlijks overleg met alle ervenconsulenten van de gelieerde organisaties uit het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland: Dorp Stad en Land, Het Gelders Genootschap, Het Oversticht, Hûs en Hiem, Libau en Mooisticht.

Het ervenconsulentschap is kwaliteitsadvisering op het lokale niveau van een erf door een onafhankelijk adviseur; de ervenconsulent. De adviezen zijn direct aan de initiatiefnemer in een vroeg stadium van de planontwikkeling waardoor ruimte is om meerwaarde in het plan te creëren. De keukentafelgesprekken met alle betrokkenen zorgen voor een informele setting waarin praktisch en slagvaardig naar het plan kan worden gekeken.

Agenda: transitie van het Cultuurlandschap

14:00 – 15:00   Algemene vergadering

15:00 – 17:00   Collegiaal overleg met Rijksadviseur en landschapsarchitect Berno Strootman

Wat kan het instrument ervenconsulentschap (meerwaardegesprekken) betekenen in de Transitie van het cultuurlandschap; thema uit Jaaragenda 2017-2020 College van Rijksadviseurs?

  • Op welke manier draagt het erf bij aan het omringende cultuurlandschap?
  • Is het huidige model levensvatbaar binnen nieuwe Omgevingswet?
  • Wat is het profiel van de toekomstige ervenconsulent?
  • Waar in het proces van planontwikkeling dient de advisering?
  • Waar stopt het proces en neemt een commerciële ontwerpende partij het over?
  • Wie betaalt?
  • Dient rijksbeleid, net als het provinciaal en gemeentelijk beleid, meegenomen te worden in de advisering van de ervenconsulent?
  • Kan de ervenconsulent een rol spelen in de genoemde monitoring van het landschap?

locatie  

Telefoon locatie 072 520 44 59

Adres
Emmastraat 111, 1814 DP, Alkmaar

Beschrijving:

Villa Holland in Alkmaar

Aan de singel in het stadcentrum van Alkmaar bevindt zich Villa Holland. De monumentale villa in neo-Hollandse renaissancestijl is de thuisbasis van MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit. Villa Holland beschikt over een sfeervolle zaal waar lezingen, bijeenkomsten en cursussen worden gegeven.