• 14 januari 2020
    19:30 - 21:30

De Jan Wilslezing is volgeboekt! Wilt u er toch heel graag bij zijn? Neem dan contact op met Primo Reh via p.reh@mooinoord-holland.nl of 072 520 44 59.


STEDEN IN TRANSITIE
ESTHER AGRICOLA


Esther Agricola is directeur Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Daarvoor was ze hoofd van het Bureau Monumenten en Archeologie (BMA). Ook leidde ze zes jaar het kenniscentrum stedelijke vernieuwing KEI in Rotterdam. Ze maakt zich al jaren sterk voor de positie van ruimtelijke kwaliteit en ontwerptraditie in de actuele transitie-opgaven.

Deze editie van de Jan Wilslezing breekt Esther Agricola zich samen met ons het hoofd over de enorme complexiteit van de vraagstukken die op de stad afkomen, de belangrijkeĀ rol van ontwerpers en ontwerpend onderzoek daarbij, en de mogelijkheden om de denkkracht in de stad aan deze opgaven te verbinden. Intrigerend is dat ze belooft het antwoord niet klaar te hebben!