Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.
  • 8 mei 2018
    13:00 - 17:00

Cursus Planbeoordeling restauratie, verbouw en nieuwbouw stolpen [herhaling]

Er zijn weinig gebouwen zo kenmerkend voor het Noord-Hollandse landschap als de piramidevormige stolpboerderij. Provinciaal- en gemeentelijk beleid is er dan ook op gericht deze bakens in landschap en de dorpslinten, ooit met agrarische bestemming en nu veelal gebruikt als woning, te behouden Gelet op het belang van de stolp voor het landschap kent elke welstandsnota in Noord-Holland objectgerichte criteria. Voor elke stolp is het steeds een uitdaging sloop te voorkomen, een goede herbestemming te vinden en de stolp aan te passen aan de huidige gebruikseisen. Het is daarom van belang de kennis en deskundigheid over stolpen constant te vergroten en actualiseren. Over welke typen hebben we het hier eigenlijk, en wat is het gemeentelijk beleid hierop? Wat zijn onze kansen om meerwaarde te genereren en hoe kijkt de aanvrager hiernaar? Een cursus over kenmerken, criteria, praktijkcases en inspirerende voorbeelden.

Doelgroep:                      adviseurs van commissies ruimtelijke kwaliteit, welstand- en monumentencommissies en ambtenaren RO en Vergunningen.
Kosten:                            € 50,- excl. BTW. Deelname is gratis voor adviseurs van MOOI Noord-Holland en ambtenaren van aangesloten gemeenten.
In samenwerking met: Boerderijenstichting ‘Vrienden van de Stolp’

Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Rosanne Bruinsma, projectmedewerker erfgoed MOOI Noord-Holland.

 

Programma

13:00   inloop

13:15   welkom

13:25   stolptypen en kenmerken door Dieuwertje Duijn, adviseur Archeologie West-Friesland

14:00   beoordelingscriteria stolpen en inleiding praktijkcases door Henk de Visser, beleidscoördinator MOOI Noord-Holland

14:30   praktijkcases behandeling verbouwingsplannen in deelgroepen

15:00   pauze

15:15   terugkoppeling praktijkcases

15:30   nieuwe stolpen in relatie tot het bouwbesluit / voorbeelden door Maarten Koning, adviseur Boerderijenstichting ‘Vrienden van de Stolp’

15:45   bouwkundig vooronderzoek door Piet Tamis, bouwkundig adviseur van de Boerderijenstichting ‘Vrienden van de Stolp’

16:00   inschakeling Stolpencoach en Ervenconsulent MOOI Noord-Holland en Landschap Noord-Holland

16:15   rondvraag

16:30  sluiting/borrel

 

Gerelateerde informatie

Meer over het onderzoeksrapport KANSEN VOOR DE STOLP  

locatie  

Adres
Dick Ketlaan 21, 1687 CD, Wognum